Általános üzletinyelv-képzés

A szintfelmérést követően mind a csoportos, mind az egyéni órák esetében az üzleti életben, a cégük szakmai közegében releváns és érdemben hasznosítható kontextusba helyezve adjuk át a stabil idegennyelv-tudáshoz szükséges ismereteket; kollégáikat a valós vállalati kommunikációra képezzük.

Iparági, szaknyelvi képzések

Az általános üzleti nyelven felül iparág- vagy szakterület specifikusan állítjuk össze a képzések tematikáját, hogy kollégáik fókuszáltan, a saját szakterületükön, munkakörükben a legjobban alkalmazható nyelvtudást szerezzék meg. 

  • pénzügy és bankszektor
  • külkereskedelem
  • IT
  • telekommunikáció
  • logisztika és szállítmányozás
  • jog
  • technológia
  • gyógyászat és gyógyszeripar
  • marketing és kommunikáció
  • minőségbiztosítás és minőségirányítás

Csoportos és egyéni órák

Ha a cégüknél működő idegennyelvi képzési protokoll eltérő oktatási támogatást biztosít az egyes beosztásokban vagy munkakörökben, ehhez alkalmazkodva alakítjuk ki a cégen belüli csoportos és egyéni kurzusokat. Ha még nincs képzési modelljük, segítünk annak kialakításában is.

Felsővezetői nyelvórák

Top menedzserek is találkozhatnak kihívást jelentő tárgyalással, adhatnak interjút külföldi médiának vagy tarthatnak előadást nemzetközi környezetben. Lifelong learning – ahogy angolul mondják; és nincs ez másképp az idegennyelvvel sem. Igény alapján rendszeres vagy alkalomszerű, privát órát biztosítunk felsővezetőik számára.

Előadás vagy tárgyalásfelkészítés

Fontos üzleti, szakmai helyzetekben magabiztosan helytállni sok esetben saját anyanyelvünkön is nehéz, kollégáik pedig a cég nevében lépnek fel ezen szituációkban. Fókuszáltan és szituációs gyakorlatokkal készítjük fel kollégáikat kiküldetésekre, előadásokra, prezentációkra, fontos tárgyalásokra.

Célzott, nyelvi kompetenciafejlesztés

beszédkészség/beszédértés/olvasás/írás

Sok esetben magas fokú nyelvi, nyelvtani alapok birtokában is nehézségekbe ütközik annak gyakorlati alkalmazhatósága, ezért nagy hangsúlyt fektetünk a kifejezőkészség és szövegértés fejlesztésére, a szóbeli magabiztosságra, az életszerű szókincs bővítésére és a hivatalos levelezés formaiságaira egyaránt.    

Személyes, online és hibrid tanórák

Személyes és online oktatásra kialakított módszertannal és tananyaggal egyaránt dolgozunk, rugalmas vagy változó home office esetén pedig hibrid órákat biztosítunk, hogy kollégáik otthonról is csatlakozhassanak a csoportos órákra.      

Fordítás, tolmácsolás

A képzések mellett az oktatott nyelveken konszekutív tolmácsolást, eseti megbízással vagy állandó partnerként szerződéseik, többnyelvű kommunikációs anyagaik, szabályzataik fordítását is vállaljuk.

Kérjen ajánlatot!